torsdag 8 december 2011

Avlopp, ingen skitfråga


Det visar sig att i samband med bygglovet måste vi söka ett nytt tillstånd för avlopp, trots att vi redan hade ett tillstånd. Den befintliga toalett-tanken får vi fortsätta med, men vi måste ansöka om tillstånd för en ny lösning för bdt-vattnet.

En provgrop måste grävas för att handläggarna ska kunna komma och titta på markens beskaffenhet under ytan. De som ska göra grunden rycker ut och gräver en grop.

Som du kan se själv på bilden är marken som en naturlig infiltrationsansläggning med sand, grus och sten med lite jord ovanpå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar